Fondsfilter

Om kursene

Kursen som vises, er kursen som andelene i hvert av fondene er kjøpt og solgt for på datoen som er angitt i kolonnen 'Oppdatert'. Disse kursene er kun til orientering. For mer informasjon om de faktiske andelskursene som vil bli brukt når en transaksjon utføres, vennligst kontakt oss.

Other documents can be accessed by clicking on the fund names below, including SICAV factsheets in currencies other than the base currency (where available).

SICAV
NameFactsheetPriceDaily ChangeUpdated
Absolute Return Global Bond Strategies Fund A Acc GBPFactsheet10.4673Down-0.03-0.29%03/04/2020
Absolute Return Global Bond Strategies Fund A Acc Hedged EURFactsheet9.7032Down-0.03-0.31%03/04/2020
China Equities Fund A Acc USDFactsheet52.1790Up0.040.08%02/04/2020
China Equities Fund A Acc Unhedged EURFactsheet16.3739Up0.090.55%02/04/2020
China Equities Fund A Acc Unhedged GBPFactsheet19.4997Down-0.03-0.15%02/04/2020
Dynamic Multi Asset Growth Fund A Acc EURFactsheet9.8175Up0.060.61%03/04/2020
Emerging Market Debt Sustainable and Responsible Investment Fund A Acc Hedged EURFactsheet8.9219Down-0.08-0.89%02/04/2020
Emerging Market Debt Sustainable and Responsible Investment Fund A Acc USDFactsheet9.1894Down-0.08-0.86%02/04/2020
Emerging Market Debt Sustainable and Responsible Investment Fund B Acc Hedged EURFactsheet8.9996Down-0.08-0.88%02/04/2020
Emerging Market Debt Sustainable and Responsible Investment Fund B Acc USDFactsheet9.2856Down-0.08-0.85%02/04/2020
European Corporate Bond Fund A Acc EURFactsheet16.3751Up0.070.43%02/04/2020
European Corporate Bond Fund A Acc Hedged GBPFactsheet13.0030Up0.060.46%02/04/2020
European Corporate Bond Fund A Inc EURFactsheet11.9191Up0.050.42%02/04/2020
European Equities Fund A Acc EURFactsheet10.2348Up0.070.69%03/04/2020
European Equity Unconstrained Fund A Acc EURFactsheet12.4943Up0.090.73%03/04/2020
European Equity Unconstrained Fund A Acc Unhedged GBPFactsheet19.2624Up0.211.10%03/04/2020
European Smaller Companies Fund A Acc EURFactsheet24.1603Down-0.08-0.33%02/04/2020
European Smaller Companies Fund A Acc Unhedged GBPFactsheet19.6004Down-0.20-1.01%02/04/2020
Global Absolute Return Strategies Fund A Acc EURFactsheet11.5222Up0.010.09%02/04/2020
Global Absolute Return Strategies Fund A Acc Hedged GBPFactsheet12.1042Up0.010.08%02/04/2020
Global Absolute Return Strategies Fund A Acc Hedged JPYFactsheet1715.000Up2.000.12%02/04/2020
Global Absolute Return Strategies Fund A Acc Hedged SEKFactsheet118.2262Up0.150.13%02/04/2020
Global Absolute Return Strategies Fund A Acc Hedged USDFactsheet12.5300Up0.020.16%02/04/2020
Global Absolute Return Strategies Fund A Inc EURFactsheet11.2043Up0.010.09%02/04/2020
Global Absolute Return Strategies Fund B Acc EUR9.4050Up0.010.11%02/04/2020
Global Absolute Return Strategies Fund B Acc Hedged GBP9.7923Up0.010.10%02/04/2020
Global Absolute Return Strategies Fund B Acc Hedged USD10.2987Up0.010.10%02/04/2020
Global Bond Fund A Acc USDFactsheet18.6409Down-0.01-0.05%02/04/2020
Global Bond Fund A Acc Unhedged GBPFactsheet13.2440Down-0.04-0.30%02/04/2020
Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EURFactsheet12.4545Up0.010.08%02/04/2020
Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged GBPFactsheet13.2424Up0.010.08%02/04/2020
Global Corporate Bond Fund A Acc USDFactsheet13.7258Up0.010.07%02/04/2020
Global Equities Fund A Acc USDFactsheet24.2334Down-0.79-3.16%02/04/2020
Global Equities Fund A Acc Unhedged EURFactsheet23.3526Down-0.65-2.71%02/04/2020
Global High Yield Bond Fund A Acc Hedged EURFactsheet11.1672Down-0.09-0.80%02/04/2020
Global High Yield Bond Fund A Acc Hedged GBPFactsheet12.0239Down-0.09-0.74%02/04/2020
Global High Yield Bond Fund A Acc USDFactsheet14.2998Down-0.11-0.76%02/04/2020
Global Inflation-Linked Bond Fund A Acc Hedged EURFactsheet12.0229None0.000.00%02/04/2020
Global Inflation-Linked Bond Fund A Acc Hedged GBPFactsheet11.9108None0.000.00%02/04/2020
Global Inflation-Linked Bond Fund A Acc USDFactsheet17.2526None0.000.00%02/04/2020
Global REIT Focus Fund A Acc EURFactsheet9.0995Down-0.35-3.70%02/04/2020
Global Smaller Companies Fund A Acc Unhedged NOKFactsheet92.4216Down-2.78-2.92%02/04/2020
Indian Equity Midcap Opportunities Fund A Acc USDFactsheet4.6290Down-0.10-2.11%03/04/2020
Indian Equity Midcap Opportunities Fund A Acc Unhedged GBPFactsheet7.1952Down-0.06-0.83%03/04/2020
Japanese Equities Fund A Acc JPYFactsheet1315.000Down-8.00-0.60%03/04/2020
SICAVs
NameFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Absolute Return Global Bond Strategies Fund A Acc GBPFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Absolute Return Global Bond Strategies Fund A Acc Hedged EURFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
China Equities Fund A Acc USDFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
China Equities Fund A Acc Unhedged EURFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
China Equities Fund A Acc Unhedged GBPFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Dynamic Multi Asset Growth Fund A Acc EURFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Emerging Market Debt Sustainable and Responsible Investment Fund A Acc Hedged EURFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Emerging Market Debt Sustainable and Responsible Investment Fund A Acc USDFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Emerging Market Debt Sustainable and Responsible Investment Fund B Acc Hedged EURFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Emerging Market Debt Sustainable and Responsible Investment Fund B Acc USDFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
European Corporate Bond Fund A Acc EURFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
European Corporate Bond Fund A Acc Hedged GBPFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
European Corporate Bond Fund A Inc EURFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
European Equities Fund A Acc EURFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
European Equity Unconstrained Fund A Acc EURFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
European Equity Unconstrained Fund A Acc Unhedged GBPFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
European Smaller Companies Fund A Acc EURFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
European Smaller Companies Fund A Acc Unhedged GBPFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Global Absolute Return Strategies Fund A Acc EURFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Global Absolute Return Strategies Fund A Acc Hedged GBPFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Global Absolute Return Strategies Fund A Acc Hedged JPYFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Global Absolute Return Strategies Fund A Acc Hedged SEKFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Global Absolute Return Strategies Fund A Acc Hedged USDFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Global Absolute Return Strategies Fund A Inc EURFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Global Absolute Return Strategies Fund B Acc EURKIIDAnnual ReportProspectus
Global Absolute Return Strategies Fund B Acc Hedged GBPKIIDAnnual ReportProspectus
Global Absolute Return Strategies Fund B Acc Hedged USDKIIDAnnual ReportProspectus
Global Bond Fund A Acc USDFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Global Bond Fund A Acc Unhedged GBPFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EURFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged GBPFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Global Corporate Bond Fund A Acc USDFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Global Equities Fund A Acc USDFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Global Equities Fund A Acc Unhedged EURFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Global High Yield Bond Fund A Acc Hedged EURFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Global High Yield Bond Fund A Acc Hedged GBPFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Global High Yield Bond Fund A Acc USDFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Global Inflation-Linked Bond Fund A Acc Hedged EURFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Global Inflation-Linked Bond Fund A Acc Hedged GBPFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Global Inflation-Linked Bond Fund A Acc USDFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Global REIT Focus Fund A Acc EURFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Global Smaller Companies Fund A Acc Unhedged NOKFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Indian Equity Midcap Opportunities Fund A Acc USDFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Indian Equity Midcap Opportunities Fund A Acc Unhedged GBPFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus
Japanese Equities Fund A Acc JPYFactsheetKIIDAnnual ReportProspectus

Avkastning (all avkastning beregnes den 15. i hver måned og oppdateres så snart som mulig etter denne datoen)

Historisk avkastning gjenspeiler utdelinger erklært over de siste tolv månedene som en prosentandel av midtmarkedskursen på den angitte datoen. Det inkluderer ikke foreløpige gebyrer, og investorer kan bli ilagt skatt på utdelingene.

For fond merket * oppgir vi underliggende avkastning. Dette tar hensyn til alle forventede kontantstrømmer fra et obligasjonslån gjennom hele levetiden. Dette inkluderer, i tillegg til kuponger, eventuelle differanser mellom anskaffelseskostnad for et obligasjonslån og det endelige innløsningsbeløpet. Det avspeiler årlig inntekt fratrukket fondets utgifter (beregnet i samsvar med relevante regnskapsstandarder) som en prosentandel av fondets snittkurs. Det er basert på et øyeblikksbilde av porteføljen den dagen. Det inkluderer ikke foreløpige gebyrer, og investorene kan bli ilagt skatt på utdelingene. Dette er også fondets direkteavkastning.

Når avkastning vises som '–', angir det at fondets avkastning ikke er tilgjengelig.

+ Lukket for nye investeringer.