Sjóðasía

Um verðin

Birt verð er kaup- og söluverð hlutdeildarbréfa í hverjum sjóði á deginum sem gefinn er upp í dálkinum „uppfært“. Þessar upphæðir eru einungis birtar í upplýsingaskyni. Hafið samband við okkur til að fá frekari upplýsingar um raunverðið sem gildir þegar viðskiptin fara fram.

Other documents can be accessed by clicking on the fund names below, including SICAV factsheets in currencies other than the base currency (where available).

Ávöxtun (reiknuð út 15. hvers mánaðar og uppfærð svo fljótt sem verða má eftir þessa dagsetningu)

Fyrri ávöxtun sýnir arðgreiðslur undanfarna tólf mánuði sem hlutfall af miðverði hlutdeildarbréfs á uppgefinni dagsetningu. Bráðabirgðagjöld eru ekki innifalin og fjárfestar gætu þurft að greiða skatt af arðgreiðslum.

Í sjóðum merktum * er undirliggjandi ávöxtun gefin upp. Þar er tekið mið af öllu væntu sjóðstreymi á gildistíma skuldabréfa. Þetta felur í sér, auk arðmiða, allan mismun á kaupverði skuldabréfs og endanlegs innlausnarverðs. Sýndar eru árstekjur sjóðsins utan kostnaðar (samkvæmt viðkomandi reikningshaldsstöðlum) sem hlutfall af miðverði hlutdeildarbréfs í sjóðnum. Staðan er eins og verðbréfasafnið stendur þann daginn. Bráðabirgðagjöld eru ekki innifalin og fjárfestar gætu þurft að greiða skatt af arðgreiðslum. Þetta er jafnframt ávöxtun í formi arðs fyrir sjóðinn.

Þegar ávöxtun er „óþekkt“ þýðir það að upplýsingar um ávöxtun sjóðsins eru ekki tiltækar.

+ Lokað fyrir nýjar fjárfestingar.